اداره نذورات و هدایای مردمی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام : 

 

اهداء بیش از هشت هزار بُن غذای حضرتی در فروردین ماه ۱۳۹۷

و ایام نوروز به زائران گرامی حضرت عبدالعظیم و امامزادگان مجاور علیهم السلام