بسمه تعالی

برای اولین بار کارگروهی برای تبلیغات درخصوص جذب نذورات قربانی و عقیقه در اداره نذورات و هدایای مردمی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام تشکیل شد.

طی یک ماه گذشته مواردی از قبیل ؛ نصب بنرهای بزرگ و کوچک جدید، اهداء بروشور و ... در اکثر مناطق تهران و حومه انجام شده است.