اهداء بُن حضرتی به زائران محترم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام توسط پرسنل اداره کل نذورات و هدایای مردمی

 

 

 

اهداء بن حضرتی به زائران محترم